Υπολογισμός Βάρους Υαλοπινάκων

Ο υπολογισμός του βάρους του υαλοπίνακα σε αρκετές περιπτώσεις είναι κρίσιμης σημασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μηχανισμοί1 των κουφωμάτων έχουν περιορισμούς ως προς το βάρος που μπορούν να αντέξουν. Αν και η πυκνότητα διαφόρων τύπων υάλου ξεκινά από τα 2000kg/m3 και φτάνει τα 8000kg/m3, παρόλα αυτά στα οικιακά κουφώματα η ύαλος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των υαλοπινάκων έχει πυκνότητα 2500kg/m3.
Οπότε για να υπολογίσουμε το βάρος ενός υαλοπίνακα απλά πολλαπλασιάζουμε πλάτος • ύψος • πάχος • πυκνότητα. π.χ. για ένα διπλό υαλοπίνακα τύπου 4 / - / 4, πλάτους=1m, ύψους=1m έχουμε 1m • 1m • 0.008m • 2500kg/m3 = 20kg. Βέβαια εδώ έχουμε ένα μικρό σφάλμα που σχετίζεται με το βάρος του αποστάτη2 του διπλού υαλοπίνακα, το οποίο όμως το παραβλέπουμε γιατί είναι πολύ μικρό συγκρινόμενο με το βάρος της υάλου (στην περίπτωση μας περίπου 0.8kg).
Παρόλο που ο υπολογισμός του βάρους ενός υαλοπίνακα είναι αρκετά εύκολη υποθέση, θα την κάνουμε ακόμα ευκολότερη δίνοντας μια on-line εφαρμογή για τον υπολογισμό του βάρους διαφόρων τύπων υαλοπίνακων που χρησιμοποιούνται συχνά.

Πατήστε εδώ για να δείτε την φόρμα υπολογισμού

Πηγή: http://koufomata-expert.blogspot.gr

Τα προϊόντα μας

profil-alouminiou  fylla-alouminiou  eidika-profil-amaxomaton  etalbond 
 exartimata-alouminiou  sites  rola  kagela-alouminiou
 portes-alouminiou  pomola  asfaleies-koufomaton  panel-orofis