Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’οίκον

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis

Σκοπός: Παροχή νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων και κινήτρων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών εγκαταστημένων στην ελληνική επικράτεια.                                                            

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Α. Ωφελούμενοι

Κατηγορία ΩφελούμενωνA1A2B
Ατομικό ΕισόδημαΑ.Ε. ≤12.000€12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
Οικογενειακό ΕισόδημαΟ.Ε. ≤ 20.000€20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€
Κίνητρο70% Επιχορήγηση30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)35% Επιχορήγηση65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)15% Επιχορήγηση85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, υποχρεωτικά χρησιμοποιείται ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλες τις κατοικίες και η αμοιβή του ορίζεται σε 250 ευρώ για το πρώτο και σε 100€ για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό τα 800 ευρώ για το σύνολο των κατοικιών της πολυκατοικίας.

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Β. Επιλεξιμότητα Δαπανών

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500€. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Γ. Διαδικασία

 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
 4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Η επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’οίκον» και η υψηλή ζήτηση του, ιδιαιτέρως στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, είχε σαν αποτέλεσμα  την εξάντληση των πόρων τους και ως συνέπεια  την αναστολή ένταξης αιτήσεων στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον που προέρχονται από τις δύο αυτές Περιφέρειες.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον μπορείτε να επικοινωνείτε με τα υποκαταστήματα των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και με τους κάτωθι αριθμούς τηλεφώνου:

 • Alpha Bank: 210 – 326 0700 (Δευτέρα με Παρασκευή 09.00 – 17.00)
 • Εθνική Τράπεζα: 210 – 9306103 (Δευτέρα με Παρασκευή 09.00 – 17.00)
 • EFG Eurobank: 210 – 9555000 ή στο 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24 ώρες το 24ωρο)
 • Τράπεζα Πειραιώς: 18 28 38 ή στο 210-3288000 ( 24 ώρες το 24ωρο)

Για λοιπά θέματα για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6969813 ώρες λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 10:00πμ – 14:00μμ ή στην ιστοσελίδα http://exoikonomisi.ypeka.gr.

Κοινοποίηση