Υπολογιστής Επιδότησης Κουφωμάτων

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis

Η εφαρμογή αυτή σχεδιάστηκε για να δίνει το ποσό επιδότησης των κουφωμάτων (τμήμα υαλοπίνακα) που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”, ανά ιδιοκτησία.
Το υπολογιζόμενο ποσό όπως είπαμε είναι το επιδοτούμενο και μπορεί να διαφέρει αρκετά από το πραγματικό που μπορεί να λάβετε μέσω μιας προσφοράς. Κάποιες φορές το πραγματικό κόστος είναι λιγότερο του επιδοτούμενου ένω άλλες είναι μεγαλύτερο.
Στην περίπτωση που το πραγματικό ποσό είναι μικρότερο τότε η επιδότηση προσαρμόζεται στο πραγματικό, δηλαδή είναι μικρότερη της προβλεπόμενης. Αν όμως το πραγματικό ποσό είναι μεγαλύτερο αυτού της επιδότησης, τότε το ποσό επιδότησης είναι το υπολογιζόμενο και την διαφορά την καταβάλει ο ωφελούμενος χωρίς να επωφελείται της επιδότησης.

Περισσότερα εδώ

Πηγή: http://koufomata-expert.blogspot.gr

Κοινοποίηση