Συχνές ερωτήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες, νέα και συχνές ερωτήσεις από το χώρο του αλουμινίου

ΕΤΕΑΝ - Εξοικονόμηση κατ' Οίκον, επιτάχυνση επεξεργασίας πληροφοριών

Έπειτα από μια μικρή έρευνα καθώς και ανάλυση ορισμένων στοιχείων από τις λίστες του Ε.Τ.Ε.ΑΝ, για το "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον",  γίνεται πλέον φανερό ότι οι επεξεργασία των πληροφοριών έχει επιταχυνθεί σημαντικά, ομοίως όμως έχει επιταχυνθεί και η επεξεργασία από τις τράπεζες (τουλάχιστον από κάποιες).
Ενδεικτικά αναφέρουμε περίπτωση που μέσα σε διάστημα 2 μηνών πραγματοποιήθηκε η διαδικασία προ-έγκρισης και η ολοκλήρωσης του σχετικού φακέλου από την τράπεζα και έπειτα επίσης σε διάστημα 2 μηνών ο ωφελούμενος εμφανίστηκε στη λίστα του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Άρα η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε 4 μήνες, οπότε γίνεται φανερή η σημαντικότατη βελτίωση, αν την συγκρίνουμε με τους αρχικούς χρόνους αναμονής που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν και τους 12 μήνες. Βέβαια σε αυτό έχει συντελέσει και το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει ωριμάσει και οι διαδικασίες του είτε έχουν απλοποιηθεί είτε γίνονται ευκολότερα κατανοητές και διαχειρίσιμες από αυτούς που ασχολούνται μ΄ αυτό.
Η περίπτωση που προαναφέρθηκε δεν είναι ο κανόνας και προϋποθέτει τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο ουσιαστική ενασχόληση από τον ενδιαφερόμενο (υποψήφιο ωφελούμενο). Ο μέσος χρόνος για την εμφάνιση του ενδιαφερόμενου στις λίστες των ωφελουμένων είναι 6 μήνες.

Υπολογιστής Επιδότησης Κουφωμάτων

 

Η εφαρμογή αυτή σχεδιάστηκε για να δίνει το ποσό επιδότησης των κουφωμάτων (τμήμα υαλοπίνακα) που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον", ανά ιδιοκτησία.
Το υπολογιζόμενο ποσό όπως είπαμε είναι το επιδοτούμενο και μπορεί να διαφέρει αρκετά από το πραγματικό που μπορεί να λάβετε μέσω μιας προσφοράς. Κάποιες φορές το πραγματικό κόστος είναι λιγότερο του επιδοτούμενου ένω άλλες είναι μεγαλύτερο.
Στην περίπτωση που το πραγματικό ποσό είναι μικρότερο τότε η επιδότηση προσαρμόζεται στο πραγματικό, δηλαδή είναι μικρότερη της προβλεπόμενης. Αν όμως το πραγματικό ποσό είναι μεγαλύτερο αυτού της επιδότησης, τότε το ποσό επιδότησης είναι το υπολογιζόμενο και την διαφορά την καταβάλει ο ωφελούμενος χωρίς να επωφελείται της επιδότησης.

Περισσότερα εδώ

Πηγή: http://koufomata-expert.blogspot.gr

Υπαγωγή Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον"

Δείτε εδώ αναρτημενες τις Αποφάσεις Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον

Σκοπός: Παροχή νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων και κινήτρων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών εγκαταστημένων στην ελληνική επικράτεια.                                                            

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Τα προϊόντα μας

profil-alouminiou  fylla-alouminiou  eidika-profil-amaxomaton  etalbond 
 exartimata-alouminiou  sites  rola  kagela-alouminiou
 portes-alouminiou  pomola  asfaleies-koufomaton  panel-orofis